Oprogramowanie i rozwiązania dla producentów mebli
×
Menu

06.04.2018 - 3.51


Przegląd według wersji :
Legenda: + (dodano), * (poprawiono ), -- (usunięto)
 

06.04.2018 - 3.51

——————————–
 
+ szblon wydruku GDPR - RODO (partnerzy biznesowi + lista połączonych dokumentów)
+ partnerzy biznesowi utajnienie
+ eksport dla pił panelowych SCM CNC (npwy format  XPRG)
+ eksport dla pił panelowych FELDER CNC
+ kastomizowana nazwa zapisywanego pliku (poprzez zmienną "MyExportName" w edytorze FastReport)
+ nowy skin "Material Paper"
 
* dodanie sekcji  PARTS_UDI dla pił panelowych  HOLZMA CNC
* poprawki dla  pił panelowych SCM i FELDER CNC
* zapisywanie siatki ustawień (lista zamówień)
* inne modyfikacje i poprawki