Oprogramowanie i rozwiązania dla producentów mebli
×
Menu

28.01.2015 - 3.43


Przegląd według wersji :
Legenda: + (dodano), * (poprawiono ), -- (usunięto)
 

28.01.2015 - 3.43

——————————–
+ funkcja do aktualizacji akcesoriów w zleceniu ( jeżeli chcemy przeliczyć ponownie akcesoria po zmianie w Inne/Akcesoria)
+ możliwość ustawienia metody pakowania dla każdego akcesoria osobno
+ szybkie edytowanie akcesoriów w zleceniu ( podwójne kliknięcie w kolumnie Akcesoria 1, 2 w wybranym wierszu)
+ szybkie edytowanie pakowania w zleceniu ( podwójnie kliknięcie w kolumnie "Pakowanie" w wybranym wierszu)
 
* nazwa rozkroju jest tworzona automatycznie tylko wtedy kiedy nie jest określona