Oprogramowanie i rozwiązania dla producentów mebli
×
Menu

28.09.2018 - 3.52


Przegląd według wersji :
Legenda: + (dodano), * (poprawiono ), -- (usunięto)
 

28.09.2018 - 3.52

——————————–
 
+ pole "osoba kontaktowa" i "telefon" na wydrukach dokumentów
+ eksport dla pił panelowych SCM ( stary format, pierwsze cięcia przez szerokość)
 
* inne modyfikacje i poprawki