Szanowny Kliencie,   od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (GPRD).  W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Lignumsoft Adam Wileński Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Lignumsoft Adam Wileński. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i portali, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.  ​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”. 

Informacja o ochronie danych osobowych

Lignumsoft Adam Wileński z siedzibą w Kobyłka (05-230), przy ul. Kwiatowej 14 („Lignumsoft Adam Wileński“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy zakupu oprogramowania oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,  
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, 
 • realizacji obowiązków Lignumsoft Adam Wileński przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych   
 • ochrony praw Lignumsoft Adam Wileński zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, 
 • przeprowadzania działań marketingowych, informacyjnych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Lignumsoft Adam Wileński może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Lignumsoft Adam Wileński ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Lignumsoft Adam Wileński przewidzianych prawem, ochrony praw Lignumsoft Adam Wileński zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Lignumsoft Adam Wileński w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Lignumsoft Adam Wileński może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: 
  1. firmy leasingowe ,
  2. podmioty świadczące usługi księgowe
  3. spółki i firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie
  4. firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. 

 Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Lignumsoft Adam Wileński umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Lignumsoft Adam Wileński, 

 1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Lignumsoft Adam Wileński zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Lignumsoft Adam Wileński i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Lignumsoft Adam Wileński. 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

Ponadto, macie Państwo prawo do: 

 1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Lignumsoft Adam Wileński potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Lignumsoft Adam Wileński dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Lignumsoft Adam Wileński może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, 
 2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
 3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Lignumsoft Adam Wileński ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe, 
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Lignumsoft Adam Wileński wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 
 5. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Lignumsoft Adam Wileński oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi, 
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na Lignumsoft Adam Wileński może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych Lignumsoft Adam Wileński , pod adresem: Kobyłka (05-230), ul. Kwiatowa 14, tel. + 48 604168990 lub pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach. 

Lignumsoft Adam Wileński. Wszelkie prawa zastrzeżone


Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Jeżli się nie zgadzasz z polityką cookies wyłącz je w swojej przeglądarce