27 lipca 2021

Oprogramowanie Corpus na Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka to kolejna uczelnia wyższa, która została partnerem Lignumsoft. W związku z naszą współpracą oprogramowanie Corpus będzie wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych na kierunku Inżynieria Meblarstwa na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Politechnika Białostocka to jedna z najważniejszych placówek w kraju, które kształcą specjalistów z zakresu planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli. Placówka dba o to, by studenci poznali najbardziej nowoczesne techniki i technologie meblarskie, w tym podstawy projektowania i konstrukcji mebli. Aby było to możliwe, studenci muszą mieć dostęp do najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi, wykorzystywanych obecnie przez producentów. Takim narzędziem jest oprogramowanie Corpus CAD/CAM, którego Lignumsoft jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce.

Na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów. Absolwenci uczelni są pożądanymi pracownikami zarówno w kraju, jak i za granicą. Kadra dydaktyczna Politechniki Białostockiej to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Wykładowca przedmiotu Inżynieria Mebli Skrzyniowych jest równocześnie głównym technologiem w firmie Center-Mebel, która może pochwalić się jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych na świecie. Center-Mebel również korzysta z oprogramowania Corpus i jest partnerem Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Studenci kierunku Inżynieria Meblarstwa zdobędą zatem możliwość nauki budowy mebli na oprogramowaniu Corpus, a później będą mogli sprawdzić jak wygląda zastosowanie tego narzędzia w praktyce, w siedzibie firmy Center-Mebel w Łomży.

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce. Placówka powstała w 1949 roku i kontynuuje bogate tradycje szkolnictwa wyższego w Białymstoku. Misją uczelni jest kształcenie uzdolnionej kierunkowo młodzieży, prowadzenie badań naukowych oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym Politechnika Białostocka wdraża nowoczesne rozwiązania techniczne, wpływające na innowacyjność polskiej gospodarki.

Jesteśmy dumni, że Lignumsoft zostało partnerem Politechniki Białostockiej, dzięki czemu mamy swój udział w kształceniu nowych pokoleń inżynierów meblarstwa. Lignumsoft udostępni uczelni oprogramowanie Corpus na warunkach partnerskich, nieodpłatnie.

Grafika informująca o współpracy Lignumsoft z Politechniką Białostocką

program do produkcji mebli, program do projektowania mebli, cięcie płyt, formatyzacja, jaki program do projektowania mebli, optimik, program cad/cam, program do frontów meblowych, program do mebli, program do nestingu, program do projektowania mebli 3d, program do projektowania mebli kuchennych, program do rozkroju płyt, program do rozkroju płyt meblowych, projektowanie mebli program, rozkroj plyt, rozkrój, rozkrój płyt, rozkrój płyt program