Dostawa licencji na oprogramowanie

Licencje na zakupione oprogramowanie dostarczane są wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.  Dostawa klucza licencji nie przekracza 24h.  W przypadkach szczególnych termin realizacji może się wydłużyć ( maksymalnie o 2-3 tygodnie)  o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

W niektórych przypadkach niezależnych od sprzedającego, wiadomość z licencją może zostać potraktowana jako Spam, prosimy  o monitorowanie  skrzynki SPAM. W przypadku nie otrzymania klucza licencji w przeciągu 24h od opłacenia zamówienia, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia czy licencja została wysłana.

Dostawa towaru handlowego

Termin realizacji zamówienia standardowego zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę.

Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Koszt dostawy (ponosi nabywca) określa cennik dostawy dostępny w koszyku zamówienia
W przypadku większych zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy dostarczony towar zgadza z zamówieniem.

W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Nabywcy, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

UWAGI:

Towar dostępny w sklepie wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, UPS.

program do produkcji mebli, program do projektowania mebli, cięcie płyt, formatyzacja, jaki program do projektowania mebli, optimik, program cad/cam, program do frontów meblowych, program do mebli, program do nestingu, program do projektowania mebli 3d, program do projektowania mebli kuchennych, program do rozkroju płyt, program do rozkroju płyt meblowych, projektowanie mebli program, rozkroj plyt, rozkrój, rozkrój płyt, rozkrój płyt program