Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy w otrzymanym towarze stwierdzi:

  • Niezgodności towaru z umową
  • Wady fabryczne
  • Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu
  • Niemożności zainstalowania licencji elektronicznej

Reklamacja wad fabrycznych lub niezgodności towaru z umową

W przypadku reklamacji towaru posiadającego wady fabryczne prosimy odesłać na adres:

Lignumsoft Adam Wileński
ul. Kwiatowa 14, 05-230 Kobyłka
z dopiskiem: „Reklamacja towaru”

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz pismo z  opisem stwierdzonej nieprawidłowości.

Reklamacje rozpatrywane będą do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli będzie to niemożliwe (np. z braku dostępności towaru), klient otrzyma równowartość ceny towaru. W takim przypadku istnieje również możliwość wybrania innego towaru z oferty sklepu (w przypadku, gdy będzie droższy, za dopłatą).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt dostawy naprawianego/nowego towaru ponoszony jest przez nasz sklep.

W przypadku reklamacji licencji na oprogramowanie, i nie możności poprawnej jej instalacji, ZOSTANIE wydana nowa licencja.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zwrotu zakupionej licencji na oprogramowanie.

Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu

Po dostarczeniu zamówienia przez kuriera, należy sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie nosi widocznych śladów uszkodzeń lub prób otwarcia. W przypadku stwierdzenia usterek, należy w obecności kuriera sprawdzić stan produktów znajdujących się w paczce.

Jeśli zawartość paczki będzie uszkodzona, należy spisać protokół szkody. Protokół szkody powinien posiadać kurier. Jeśli opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone, kurier nie ma obowiązku czekać na sprawdzenie stanu zawartości przesyłki. Jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki zauważą Państwo uszkodzenie towaru, należy skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu szkody.

Zwroty

W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki istnieje możliwość rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

  • Produkty będą zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze
  • Zamawiany towar nie był produkowany na indywidualne życzenie klienta
  • Nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych są nieotwarte

Dla materiałów eksploatacyjnych jak etykiety oraz licencje na oprogramowanie zwroty nie przysługują.

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zgodnie z art.  10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów : Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.  Otworzenie maila i zainstalowanie w systemie licencji na oprogramowanie jest usunięciem przez konsumenta ich oryginalnego opakowania w rozumieniu firmy Lignumsoft Adam Wileński.

Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz pismo z  informacją o odstąpieniu od umowy z informacjami o sposobie przekazania pieniędzy.

Zwracany towar należy odesłać pod adres:

Lignumsoft Adam Wileński
ul. Kwiatowa 14, 05-230 Kobyłka
z dopiskiem: „Zwrot towaru”

Zgodnie z obowiązującą ustawą koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, natomiast wartość zamawianego towaru zostanie zwrócona po otrzymaniu przesyłki odesłanej na adres wskazany powyżej, w terminie do czternastu dni kalendarzowych.

program do produkcji mebli, program do projektowania mebli, cięcie płyt, formatyzacja, jaki program do projektowania mebli, optimik, program cad/cam, program do frontów meblowych, program do mebli, program do nestingu, program do projektowania mebli 3d, program do projektowania mebli kuchennych, program do rozkroju płyt, program do rozkroju płyt meblowych, projektowanie mebli program, rozkroj plyt, rozkrój, rozkrój płyt, rozkrój płyt program